Cymraeg 

       Cymraeg                                 English                       

Contact us/Cysylltu â ni     

       

Yn cynhyrchu rhaglenni teledu a deunydd corfforaethol.

Bydd 438 o raglenni a gynhyrchwyd gan Lefel Dau wedi’u darlledu cyn diwedd 2020.

Gyda bwyty safonol yn yr un adeilad, lleolir Lefel Dau yng ngogledd Cymru, yn agos iawn at Lyn Padarn yng nghanol gogoniant Eryri.

 

 

Producing TV and corporate programmes.

438 Lefel Dau produced programmes will have been broadcast by the end of 2020.

With a quality restaurant found in the same building, Lefel Dau is based in North Wales close to the enchanting Padarn Lake in the heart of breath-taking Snowdonia.

English

                Cymraeg                              English                       
Contact us/Cysylltu â ni     

Producing TV and corporate programmes.

438 Lefel Dau produced programmes will have been broadcast by the end of 2020.    

With a quality restaurant found in the same building, Lefel Dau is based in North Wales close to the enchanting Padarn Lake in the heart of breath-taking Snowdonia.

 

 

Yn cynhyrchu rhaglenni teledu a deunydd corfforaethol.

Bydd 438 o raglenni a gynhyrchwyd gan Lefel Dau wedi’u darlledu cyn diwedd 2020.

Gyda bwyty safonol yn yr un adeilad, lleolir Lefel Dau yng ngogledd Cymru, yn agos iawn at Lyn Padarn yng nghanol gogoniant Eryri.

contact

CymraegEnglish              Contact us/Cysylltu â ni
Contact us/Cysylltu â ni

 

 Steven@lefeldau.co.uk

 

 

Lefel Dau

Canolfan Technoleg Busnes Caerdydd

Heol Senghennydd

Caerdydd CF24 4AY

 

Lefel Dau

Cardiff Business Technology Centre,

Senghennydd Road

Cardiff CF24 4AY

 

 

 


  Phone/Ffôn
Phone/Ffôn Symudol
  07970 794978

Company no. 3173618
Vat No. 771708024