Cymraeg 

       Cymraeg                                 English                       

Contact us/Cysylltu â ni     

       

Yn cynhyrchu rhaglenni teledu a deunydd corfforaethol.

Bydd 438 o raglenni a gynhyrchwyd gan Lefel Dau wedi’u darlledu cyn diwedd 2020.

Gyda bwyty safonol yn yr un adeilad, lleolir Lefel Dau yng ngogledd Cymru, yn agos iawn at Lyn Padarn yng nghanol gogoniant Eryri.

 

 

Producing TV and corporate programmes.

438 Lefel Dau produced programmes will have been broadcast by the end of 2020.

With a quality restaurant found in the same building, Lefel Dau is based in North Wales close to the enchanting Padarn Lake in the heart of breath-taking Snowdonia.